Jūs galite paremti mūsų veiklą skirdami 2 proc. savo gyventojų pajamų mokesčio.

Visi pajamų mokestį mokantys gyventojai gali pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos įmonėms ir organizacijoms, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turinčioms teisę gauti paramą. Tokią teisę turi ir „Klubas 4×4 Šiauliai“.
Tam Jūs neprivalote deklaruoti savo pajamų – skirtumas tarp pervedančiųjų yra tas, kad deklaruosiantys pajamas asmenys savo prašymo pervesti 2 proc. formą prideda prie pajamų deklaracijos, o visi kiti asmenys pateikia tik šią formą.
Pusiau užpildytą formą rasite žemiau. Užpildę ją iki galo, formą galite pateikti patys arba per atstovą (darbdavį, jei šis sutinka). Jei forma pateikiama per atstovą, reikia užklijuoti voką ir pasirašyti ant linijos, taip, kad būtų neįmanoma atplėšti šio voko, nepažeidžiant ant jo esančio parašo vientisumo.
Visa ši procedūra yra išsamiau aprašyta formos pildymo ir pateikimo taisyklėse.

Dokumentai:

Forma užpildymui

Pildymo paaiškinimai

Dalinai užpildyta forma